Vinnerne er kåret!

Vi gratulerer Drøbak Montessori Ungdomsskole, Marienlyst skole 6. trinn og Velledalen Montessoriskole! Her er juryens uttalelse:

Drøbak Montessori Ungdomsskole: Mat

MAT Drøbak Montessori Ungdomsskole

Dette er et SKRIK! Elevene har klart å sette fingeren på et problem nær oss – at vi kaster for mye mat. Det er en bevisstgjøring om å kaste mindre mat, og at det som ikke spises, må brukes på annet vis, her gjennom kompostering. Visuelt interessant; førsteinntrykket er sterke farger og klare konturer, men når man ser nærmere etter, dukker det opp et ubehag.

Marienlyst skole: Søplehue

Bilde 8 kopi

Dette er et reelt miljøtiltak – elevene har gjort nytte for seg og plukket søppel i nærområdet. Ut av det har de klart å formidle et skrik. Skriket gir et bra bilde av hva vi kaster rundt oss., og gjør oss bevisste på å kaste mindre. God tittel, og livlig bilde.

 

Velledalen Montessoriskole: Gjenbruk av tøy

027 kopi

Dette er et sterkt bidrag, både visuelt og miljømessig. Hele bildet er vakkert, med naturen i bakgrunnen og et skrik i dempede farger forgrunnen. Ombruk settes i fokus – et viktig miljøtiltak. God læring – ta vare på og sy om! Historisk perspektiv.

 

Advertisement

Bjørnsveen ungdomskole 8. trinn: Insektenes Skrik

Insektenes Skrik

Hva er Skriket laget av? Insekter i tre og plast og gitarstrenger som bein og følehorn, ledninger, fiskesnøre. Vi har saget ut skrik i kryssfiner og malt det svart. Ved å sette sammen alle insektene slik at fargene og formene passer, vil vi lage skriks ansikt, men lagd av insekter som hele klassen har laget. Vi har mange insekter med forskjellige farger og fasonger som til sammen blir vårt skrik.

Tittel? Insektenes Skrik

Hvorfor valgte dere dette materialet? Vi fikk høre om den spennende oppgaven hvor vi skulle lage skrik i vår egen versjon. I kunst og håndverk fikk vi i oppgave å lage et fantasi-innsekt, og da kom vi på idéen om å lage intektenes skrik! Insektenes skrik skal vise oss mennesker at all forurensningen ødelegger livet til krypene og naturen vi lever i! Hvis vi fortsetter sånn vil ikke noen trives her. Gjennom vårt skrik, vil innsektene vise at vi trenger dem, og at vi må stoppe med forurensningen, vi må bli miljøvennlige!

Hva gjorde dere med Skriket etterpå? Skriket vårt er laget som en uro som kan flyttes rundt. Skolen vår har mange broer og det er ekstra fint å henge skriket ved en bro! Vi vil prøve å henge skriket flere forskjellige steder på skolen.

Hva har dere lært? At Edvard Munch er en viktig person i norsk historie, en av de mest kjente kunstnere i hele verden. At Skrik er et fint bilde for oss i dag. Uten insektene vil vi ikke kunne få grønne, fine blomsterenger frukt og grønnsaker fordi det er jo biene som befrukter blomster og frukter. Siden biene er insekter så trenger vi dem til det! Vi oppfordrer til å passe på at dette ikke skjer! Hva er vel en sommer uten alt det! Minde fabrikker og mer utnyttelse av naturen på en GOD måte.

Planlegging Insektenes Skrik kopi På brua Insektenes Skrik kopi

Storelva skole 8. trinn, gruppe 1: Plastskriket

Storelva skole_8.trinn_Gruppe 1_Bilde 1 kopi

Hva er Skriket laget av? Plastleker (biler, bøtter og spader)

Tittel? Plastskriket

Hvorfor valgte dere dette materialet? To grunner: 1) Fordi det lages veldig mye av plast. Det er skadelig for naturen hvis det ikke returneres og gjenvinnes etter bruk. 2) Vi valgte å ha med lekebilene fordi de symboliserer all forurensningen vi har gjennom mye trafikk på hele koloden.

Hva gjorde dere med Skriket etterpå? Vi samlet det sammen og leverte det tilbake til skolen som bruker det til de minste barna.

Hva har dere lært? At mellom 500 milliarder og 1 billion plastposer blir brukt i verden hvert år. At det kan ta rundt 400 år før plast som ligger i naturen brytes ned. At bilene i Norge slipper i gjennomsnitt ut 180-200 gram CO2/km.

Storelva skole_8.trinn_Gruppe 1_Bilde 2 kopi

Storelva skole 8. trinn, gruppe 2: Plast og papir

Storelva skole_8.trinn_Gruppe 2_Bilde 1 kopi

Hva er Skriket laget av? Mest plast, men også papir. Vi har brukt lekebiler og sjokoladepapir for at det skulle se bra ut.

Hvorfor valgte dere dette materialet? Vi valgte dette materialet fordi det første materiale vi hadde tenkt å bruke ble stjålet. Så vi måtte bare ta noe vi fant i søpla. Og det var det vi fant.

Hva gjorde dere med Skriket etterpå? Vi kastet det i søpla. Da blir det levert til gjenvinning.

Hva har dere lært? Vi har lært at søppel blir levert til gjenvinning. Så kan vi få nye materialer/ting. Som vi kan bruke til masse annet. Vi har også lært at det er viktig å gjenvinne. Det hjelper naturen. Og hjelper vi naturen får vi også en bedre hverdag, lufta blir bedre og det ser jo selvølgelig bedre ut. Og lever trørne og alt det andre i skoegn lenger, gjør vi også det. Det går på en måte på rundgang!

Storelva skole_8.trinn_Gruppe 2_Bilde 2 kopi

Storelva skole 8. trinn, gruppe 3: BokSkrik

Storelva skole 8.trinn GRUPPE 3 Bilde 1 kopi

Hva er Skriket laget av? Gamle bøker fra lageret på skolen

Hvorfor valgte dere dette materialet? Bøkene har stått på skolen veldig lenge og støver ned uten at noen bruker dem. Man kan bare heller ta å resirkulere dem istedenfor at de skal ligge uten at noen bruker dem. Det er mye mer miljøvennlig. Skolene burde vurdere å resirkulere alle gamle bøker som ikke er i bruk mere.

Hva gjorde dere med Skriket etterpå? Vi plukket sammen bøkene og satte dem i hyllen igjen, vi fikk ikke lov til å resirkulere dem.

Hva har dere lært? Vi har lært om livsløpet til hovedmaterialet i bøker, nemlig papir. Vi har lært hvordan det lages, brytes ned i naturen og hvordan vi kan gjenvinne det. Vi har lært hva som skjer etter at det er blitt gjenvunnet, og hvordan det kan brukes igjen etter det.

Storelva skole 8.trinn GRUPPE 3 Bilde 2 kopi Storelva skole 8.trinn GRUPPE 3 Bilde 3 kopi

Storelva skole 8. trinn, gruppe 4: Kartongskriket

Storelva skole_8.trinn_Grupe 4_Bilde 3 kopi

Hva er Skriket laget av? Små melkekartonger

Tittel? Kartongskriket

Hvorfor valgte dere dette materialet? Fordi det er lett tilgjengelig på skolen og fordi det generelt lages og brukes mye av kartong. Det er et skrik fra naturen fordi man må hugge trær for å ha det til råstoff når man skal lage kartong.

Hva gjorde dere med Skriket etterpå? Vi kastet det i søpla for papp og papir.

Hva har dere lært? At kartong er laget av blant annet trær. Det er derfor viktig å gjenvinne kartong sånn at vi ikke hugger ned mer skog enn akkurat det nødvendige.

Storelva skole 8. trinn, gruppe 5: Skriki plastiki

Storelva skole_8.trinn_Gruppe 5_Bilde 2 kopi

Hva er Skriket laget av? Plastposer

Tittel? Skriki plastiki

Hvorfor valgte dere dette materialet? Vi valgte plast på grunn av at vi bruker materialer laget av plast daglig. Vi kaster mye plast ute i naturen og der folk bor, så da blir det et problem.

Hva gjorde dere med Skriket etterpå? Vi gikk over det og ødela hele skriket og kastet alle posene i søpla.

Hva har dere lært? Vi har lært at plast er viktig å resirkulere på grann av at det tar 400 år å forsvinne hvis det ligger ute i natuern på gress og sånt, og at man skal ikke kaste masse plast i naturen og egentlig overalt skal man ikke kaste plast.

Storelva skole_8.trinn_Gruppe 5_Bilde 3 kopi

Storelva skole 8. trinn, gruppe 6

 

Storelva skole_8.trinn_GRUPPE 6_Bilde 2 kopi

Hva er Skriket laget av? Melkekorker, bruskorker, iste-korker

Hvorfor valgte dere dette materialet? Fordi plast er et problem for naturen. Og vi tenkte at vi kunne samle inn nok korker fordi det er mange på skolen som drikker melk. Vi fikk ca 400 korker fra hele skolen + litt fra Rimi.

Hva gjorde dere med Skriket etterpå? Vi samlet alle korkene i poser og så ville en i gruppa ha dem og så prøvde han å selge dem.

Hva har dere lært? At det er ufattelig mange korker som blir produsert i verden. At det går 4-500 år til en engangsbleie blir brutt ned. At plastikk er laget av olje. At man kan lage veldig mye av plast. At plast bruker mange år å bryte ned. At plast må gjennom en stor prosess for å bli gjenbrukt.

Storelva skole_8.trinn_GRUPPE 6_Bilde 3 kopi

Fåset skole 1. og 2. trinn: Pinneskrik

IMG_7527 kopi

Hva er Skriket laget av? Av pinner vi fant i skogen

Hvorfor valgte dere dette materialet? Vi skrev opp på tavla alt hva vi kunne lage skrik av (og det ble mye), så sorterte vi ut etter hvert. Det som ble igjen av muligheter tok vi avstemming på. Da ble det pinner. Vi gikk med en gang ut og samlet. Det er lett ettersom skogen ligger rett bak skolen. Pinnene får oss til å tenke på skogen hvor vi er i friminuttene. Der er det fint. Dessuten er det miljøvennlig å bruke ting vi har rundt oss til å skape noe.

Hva gjorde dere med Skriket etterpå? Skrikbildet skal først henge sammen med de andre som felles utstilling. Senere vil det henge i kunst- og håndverkslokalet.

Hva har dere lært? Vi har lært om å bruke naturprodukter til å lage ting. Vi har lært om ikke å kaste fra oss søppel. Så har vi lært om Munch. Vi har laget vår egen versjon av skrik. Vi har jobbet sammen om ett produkt.

 

Fåset skole 1. og 2. trinn: Rødbetesaft

SONY DSC

Hva er Skriket laget av? Rødbetesaft på snøen

Hvorfor valgte dere dette materialet? Vi ville bruke maling på snøen. Vi ville gjøre det så miljøvennlig som mulig og fant fram til farger som ikke er skadelige for naturen. Rødbetesaft var ypperlig, syntes vi. Det var gøy å boltre seg i snøen så vi lagde også et skrik ved hjelp av oss selv.

Hva gjorde dere med Skriket etterpå? Skrikbildet skal først henge sammen med de andre som felles utstilling. Senere vil det heng ei kunst- og håndverkslokalet.

Hva har dere lært? Vi har lært om forskjellige malingstyper og at noe av det kan være giftig. Så har vi lært om Munch. Vi har også malt vår egen versjon av skrik.

SONY DSC

SONY DSC