Hønefoss skole 7B – Klasseromskrik

Hva er Skriket laget av? Stoler, søppelbøtter og sekker.

Hvorfor valgte dere dette materialet? Fordi det var tilgjengelig.

Hva gjorde dere med Skriket etterpå? Vi ryddet det bort.

Hva har dere lært? At man kan bruke mange materialer til å lage Skrik.

classroomscream2 classroomscream

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s