Fåset skole 1. og 2. trinn: Pinneskrik

IMG_7527 kopi

Hva er Skriket laget av? Av pinner vi fant i skogen

Hvorfor valgte dere dette materialet? Vi skrev opp på tavla alt hva vi kunne lage skrik av (og det ble mye), så sorterte vi ut etter hvert. Det som ble igjen av muligheter tok vi avstemming på. Da ble det pinner. Vi gikk med en gang ut og samlet. Det er lett ettersom skogen ligger rett bak skolen. Pinnene får oss til å tenke på skogen hvor vi er i friminuttene. Der er det fint. Dessuten er det miljøvennlig å bruke ting vi har rundt oss til å skape noe.

Hva gjorde dere med Skriket etterpå? Skrikbildet skal først henge sammen med de andre som felles utstilling. Senere vil det henge i kunst- og håndverkslokalet.

Hva har dere lært? Vi har lært om å bruke naturprodukter til å lage ting. Vi har lært om ikke å kaste fra oss søppel. Så har vi lært om Munch. Vi har laget vår egen versjon av skrik. Vi har jobbet sammen om ett produkt.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s