Storelva skole 8. trinn, gruppe 4: Kartongskriket

Storelva skole_8.trinn_Grupe 4_Bilde 3 kopi

Hva er Skriket laget av? Små melkekartonger

Tittel? Kartongskriket

Hvorfor valgte dere dette materialet? Fordi det er lett tilgjengelig på skolen og fordi det generelt lages og brukes mye av kartong. Det er et skrik fra naturen fordi man må hugge trær for å ha det til råstoff når man skal lage kartong.

Hva gjorde dere med Skriket etterpå? Vi kastet det i søpla for papp og papir.

Hva har dere lært? At kartong er laget av blant annet trær. Det er derfor viktig å gjenvinne kartong sånn at vi ikke hugger ned mer skog enn akkurat det nødvendige.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s