Storelva skole 8. trinn, gruppe 1: Plastskriket

Storelva skole_8.trinn_Gruppe 1_Bilde 1 kopi

Hva er Skriket laget av? Plastleker (biler, bøtter og spader)

Tittel? Plastskriket

Hvorfor valgte dere dette materialet? To grunner: 1) Fordi det lages veldig mye av plast. Det er skadelig for naturen hvis det ikke returneres og gjenvinnes etter bruk. 2) Vi valgte å ha med lekebilene fordi de symboliserer all forurensningen vi har gjennom mye trafikk på hele koloden.

Hva gjorde dere med Skriket etterpå? Vi samlet det sammen og leverte det tilbake til skolen som bruker det til de minste barna.

Hva har dere lært? At mellom 500 milliarder og 1 billion plastposer blir brukt i verden hvert år. At det kan ta rundt 400 år før plast som ligger i naturen brytes ned. At bilene i Norge slipper i gjennomsnitt ut 180-200 gram CO2/km.

Storelva skole_8.trinn_Gruppe 1_Bilde 2 kopi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s