Konkurranse

Konkurransen er nå avsluttet og tre vinnere er kåret: Drøbak montessori ungdomsskole, Marienlyst skole 6. trinn og Velledalen montessoriskole – Gratulerer! Se foto og juryens uttalelse her >>

under følger info vedr konkurransen om å lage Norges beste Skrik fra naturen!

Se invitasjonsfilmen her >>>

Alle skoler i Norge er invitert til å delta, fra 1. trinn på barneskolen til 3. trinn på videregående. Elevene kan sende bidrag samlet som klasse, eller gruppevis. Det ingen begrensning i antall bidrag pr klasse.

Skoleklasser som allerede har deltatt i “Skriket fra naturen”-prosjektet før utlysning av konkurransen, har mulighet til å delta i konkurransen med de samme “Skrikene”. I så fall må disse sendes inn på nytt, sammen med Innleveringsskjemaet.

Tre vinnere får 5.000 kr hver til valgfri opplevelse ute i det fri!

I tillegg kan vinnerne sende to representanter hver til Partnership for Change-konferansen, for å presentere vinnerbidragene. Konferansen finner sted i Gamle Logen i Oslo, i mai 2014. Tema er “Turning the tide”. Det vil være fokus på ungdom, og tematikken vil adressere forhold knyttet til miljøet, arbeidsledighet og fattigdom. Det vil også være sterkt fokus på den enkeltes ansvar for og mulighet til å bidra.

Premien er levert av Stifelsen Pangeas Miljøfond, som støtter prosjekter som sprer kunnskap om miljø og bidrar til å redusere menneskets miljøbelastning. Natursekken og Miljødirektoratet bidrar også til at prosjektet tilrettelegges for bruk i skoleverket.

I tillegg til de tre vinnerbidragene, vil vi plukke ut en rekke andre “Skrik fra naturen” som vil bil vist på skjerm i løpet av konferansen. Alle bidrag vil bli lagt ut på vår blogg og Facebook-side.

Juryen vil se på:

Miljøeffekt

Det er fritt frem å lage Skrik av det materialet dere måtte ønske. Juryen vil legge vekt på om dere har jobbet med noe som har en positiv effek for miljøet. For eksempel: Har dere samlet inn noe til resirkulering? Har dere lært mye om valgt materiale? Har dere involvert nærmiljøet i prosjektet, så flere blir bevisst på hva vi kan bidra med på miljøsiden, osv. Gi oss noen stikkord på Innleveringsskjemaet!

Kreativitet

Her er det bare å la fantasien få fritt spillerom! Hvordan er Skriket utformet? Hva er det laget av? Har dere funnet et spesielt egnet sted, eller en morsom måte å samle inn materialet på?  Eller funnet på noe spesielt rundt etterbruken av materialene? Gi oss noen stikkord på Innleveringsskjemaet!

Det kunstneriske

Her ser vi primært på to ting: Hvordan selve Skrik-formen fungerer visuelt, og det fotografiske uttrykket.

I juryen sitter Elsebet Kjerschow fra Nasjonalgalleriet/Munch150, Olaf Brastad fra Bellona, Fatima Elkadi, fotojournalist, og Lise Wulff, kunstneren bak prosjektet. Juryering vil skje i slutten av april, og vinnerne får beskjed innen 6. mai.

Innleveringsfrist er torsdag 10. april 2014, kl. 24.00

Både foto og innleveringsskjema må leveres innen fristen for å kunne delta i konkurransen. Dette sendes på e-mail til scream@thescreamfromnature.com. Vi vil sende en bekreftelse på at bidraget er mottatt. Om du ikke får dette i løpet av et par dager, prøv igjen! Vi setter pris på om dere sender deres bidrag så fort dere har gjennomført prosjektet. Da har vi større mulighet til å gi hvert enkelt bidrag oppmerksomhet i sosiale media.

Foto

Vi ønsker 2-3 foto av deres “Skrik fra naturen”: Ett skal være et nærbilde av Skriket, ett kan vise Skriket i sine omgivelser, og ett kan – om dere ønsker – også ha med de som har vært med å lage “Skriket”. Vi vil gjøre vårt beste for å spre deres bidrag, både på nettsider og vår Facebook-side, og muligens på utstillinger, i publikasjoner, film, o.l. Det betyr at alle som lar seg avbilde, må være inneforstått med dette. Innsendte foto kan benyttes fritt av “Skriket fra naturen”, uten økonomisk kompensasjon. Størrelse pr foto bør være ca 1-4 MB.

Innleveringsskjema

Skjema består av to sider som må fylles ut og singeres. Nedenfor er det link til skjema, velg om du vil bruke pdf eller power point. Hvis du skriver for hånd – skriv tydelig!

Innleveringsskjema i pdf-format

Innleveringsskjema i power point-format

From beach clean up_Bakkamyra skole    Sykkelskrik

Takk

En stor takk til prosjektets samarbeidspartnere og støttespillere, som på hvert sitt vis har bidratt på verdifull måte. En spesiell takk til Stiftelsen Pangeas Miljøfond for premier til konkurransen og andre bidrag for å spre prosjektet i skoleverket, og til Miljødirektoratet for støtte til arbeidet med Den naturlige skolesekken. Stifelsen Pangeas Miljøfond støtter prosjekter som sprer kunnskap om miljø og bidrar til å redusere menneskets miljøbelastning. Stiftelsen får sine midler fra Pangea Ecocard, et betalingskort som sørger for at 1% av kjøpesummen går til miljøtiltak. Den naturlige skolesekken har som mål å bidra til at barn og unge gjennom opplæringen, får bevissthet om bærekraftig utvikling og klodens miljøutfordringer og kan bli i stand til å forstå og utvikle løsninger på dagens og framtidas mange miljøutfordringer. En takk også til Salaby som legger relevante nettsider om Munch og miljø åpent tilgjengelig for alle i konkurranseperioden.

salaby_logo_blå

1 thought on “Konkurranse

  1. Pingback: Bli med på konkurranse med fine premier! | Munch – 150 år

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s