Munch

Linker til informasjon og filmer om Edvard Munch:

Munch150 har en fin oversikt over Munchs liv og arbeider. Salaby har noen fine kortfilmer om Edvard Munch: “Barndom”“Maleren”“Selvportrett” og“Munch i dag”. Du kan også se noen av Munchs kunstverk i Galleriet, og klikke det helt inn på penselstrøkene. Og du finner spill og aktiviteter, og kan lage dine egne malerier.

På sidene til Munchs hus, kan du se filmen “Livet i mellom”, som blant annet viser hvor kjente motiver fra hans verk kommer fra.

Edvard Munch skrev mange tekster, de finner du på emunch.no. Her er en av tekstene han skrev om Skrik.

Her kan du lese litt om Munchs liv, og litt lenger ned kan du lese om Skrik:

Edvard Munch: Selvportrett foran husveggen / Self-Portrait in Front of the House Wall 1926 Olje på lerret / Oil on canvas 91.5 x 73 cm Munch Museum, Oslo MM 318 (Woll M 1580) © Munch Museum / Munch-Ellingsen Group / BONO, Oslo 2012 Photo: © Munch Museum

Edvard Munch: Selvportrett foran husveggen 1926 © Munch Museum / Munch-Ellingsen Group / BONO

Edvard Munch er blant modernismens mest innovative og innflytelsesrike kunstnere. Han eksperimenterte med nye teknikker og utviklet en ladet, ekspressiv stil, for å formidle det han følte. Han sloss for det han trodde på, selv om han – til tider – møtte massiv kritikk.

For oss i dag, kan det være vanskelig å forstå at folk ble oppriktig fornærmet av hans måte å  male på. Folk var ikke vant til modige, vitale penselstrøk, dryppende maling, og skraping i både maling og lerret – og det at deler av lerretet var umalt. Dette var teknikker Munch brukte for å uttrykke sine ekte følelser. I noen av hans første utstillinger, lo folk regelrett av bildene hans, og heftige debatter fulgte.

Del av Kristiania-bohemen, utstilling stengt grunnet reaksjoner fra publikum, skuddskadet, sterke følelser, sterke meninger – og klar i sine uttalelser…

Da han ble født i Norge 12. desember 1863, virket Edvard Munch så svak at han ble “hastedøpt” hjemme. Sykdom og død var ellers sterkt tilstede i hans liv. Da Edvard var 5 år gammel, døde moren hans av tuberkolose. Senere, mistet han søsteren Sophie, og selv led han av kronisk, astmatisk bronkitt. Gjennom verker som Døden i sykeværelset og Det syke barn ga Munch mange år senere uttrykk for sine følelser rundt morens og søsterens sykdom og død.

I 1880, etter et år som ingeniørlærling, besluttet Munch at maling skulle være hans livsverk, og han startet på Den Kongelige Tegneskole i Kristiania, nå Oslo. Han leide et atelier sammen med 6 medstudenter. De unge malerne fikk opplæring fra den berømte og høyt respekterte naturalisten Christian Krogh. Både utformingen og tematikken i Munchs bilder fra denne perioden er helt klart influert av Krogh og naturalismen.

På høstutstillingen i 1886, stilte Munch ut et av sine hovedverk, Det syke barn. Den skisse-lignende utformingen skapte stor furore. Hans grove teknikk ble både kritisert og latterliggjort. På en senere høstutstilling kjedet Munch seg åpenbart over hele utstillingen og uttalte at Høstutstillingen er mer og mer som en ørken – et sted der publikum ikke har noe å hisse seg opp over, men ei heller noe å la seg fascinere av.

I 1889 organiserte Munch den første separatutstillingen som noensinne var blitt holdt i Kristiania. I 1892 ble Munch invitert til å stille ut i Berlin. Utstillingen skapte så mange sterke reaksjoner, at den ble stengt etter en uke.

Hans krets bestod av malere, forfattere og komponister

Munch levde mange år av sitt liv i utlandet, blant annet i Berlin og i Paris, hvor hans krets bestod av malere, diktere og komponister. De var interessert i den kreative og destruktive kraften i kjærlighet, i femininitet og maskulinitet, og i intellektuelle kapasiteter som Schopenhauer og Nietzsche.

Ved århundreskiftet, ble Munch gradvis en anerkjent og debattert kunstner. Nasjonalmuseet kjøpte flere av hans verker.

Interessert som han var i nye teknikker, kjøpte Munch sitt første kamera i 1902. Han var også veldig fascinert av levende bilder. Han gikk ofte på kino, og kjøpte sitt eget filmkamera i 1927. Han tok bilder av seg selv med eget kamera – akkurat som “alle” gjør i dag med sine smarttelefoner.

Sommeren 1902 pådro Munch seg en skuddskade i venstre hånd, i forbindelse med bruddet med kjæresten Tulla Larsen. Denne episoden kom han tilbake til gjentatte ganger i årene etterpå. Akkurat som han gjorde med flere andre motiver i årenes løp.

Høsten 1908 fikk Munch et sammenbrudd og tilbragte åtte måneder på en klinikk. Etter mange år i utlandet, flyttet Munch deretter hjem til Norge. Han valgte da å bosette seg på sørlandskysten, nærmere bestemt i Kragerø. Hans hjemkomst til norsk natur resulterte i en ny interesse for det harmoniske og klassiske uttrykket. Dette materialiserte seg i en rekke landskapsbilder utført med fornyet vitalitet og friske penselstrøk.

I 1912 deltok Munch på en utstilling med van Gogh, Gauguin, Picasso og Cezanne.

“Alle de villeste tingene som har blitt malt i Europa er samlet her – jeg er praktisk talt en blek klassisist” skrev han. 

Som fortalt tidligere, var Munch villig til å slåss for det han trodde på. I 1909 meldte Munch seg på i konkurransen for utsmykning av Universitetets Aula. For å få nok plass til å plassere de store dekorasjonene, måtte han benytte seg av utradisjonelle metoder, blant annet måtte han bygge et utendørs atelier. Det var ikke før 1914, etter mange diskusjoner og masse arbeid, at Universitetet aksepterte Munchs skisser. Bildene i Aulaen ble ferdigstilt i 1916, og blant de mest kjente verkene som i dag pryder Aulaen er Historien, Solen og Alma Mater.

I 1916 kjøpte Munch eiendommen Ekely i utkanten av Oslo. Han bodde på Ekely resten av sitt liv. Han bygget flere utendørs atelierer på eiendommen. Flere av Munchs verker har vært utendørs i all slags vær.

Munch pådro seg en øyesykdom i 1930. Gjennom å male og tegne det han så gjennom det syke øyet sitt, etablerte Munch seg om en sann modernist.

I 1937 ble 82 av Munchs arbeider konfiskert fra de tyske samlingene og merket ”upassende”. Mange av verkene ble deretter auksjonert bort andre steder enn i Tyskland.

I sitt testamente ga Munch fra seg all sin kunst som han fortsatt hadde i sitt eie, til Oslo Kommune. Gjennom de siste årene av sitt liv, laget Munch flere avslørende selvportretter av en mann som gikk døden i møte. Den 23. januar 1944, døde Munch fredelig på Ekely. Han etterlot seg cirka 1.000 malerier, 15.400 trykk, 4.500 akvareller, tegninger og seks skulpturer, i tillegg til skrifter og litterære notater.

 

Skrik

Munchs Skrik er et ikon for moderne kunst og et av verdens mest kjente kunstverk.

Munch skrev flere tekster om Skrik, blant annet: “Jeg følte et stort, uendelig skrik gjennom naturen”. Skrik som motiv har blitt et symbol for den eksistensielle angsten og fortvilelsen blant moderne mennesker.

Skrik er del av en serie med bilder som Munch kalte Livsfrisen. Disse bildene er tematisk bundet sammen og fokuserer på eksistensielle temaer som kjærlighet, smerte, angst, sjalusi og død.

Munch kom flere ganger tilbake til Livsfrise-tematikken gjennom en 30 års periode. Hva Skrikmotivet angår, laget han to oljemalerier, to pasteller og flere grafikker, i perioden fra 1883 til 1910.

Skrik er å se i Oslo. Munchmuseet har et maleri og en pastell, og Nasjonalmuseet har et maleri.

 

Symbolistenes syn på naturen

Når Munch sier at han føler et skrik gjennom naturen, viser han at han identifiserer seg med naturen – en form for personifisering med naturen.

En type verden uten grenser, med elementer som flyter inn og ut av hverandre, er typisk for symbolismen fra sent på 1800-tallet. Det var en interesse for energi; energilinjer og energifelter og den mystiske plasmaen – som en slags usynlig struktur hvor ting skjer uten en konkret form.

Forbindelsen mellom mennesker og natur kan leses ut av Munchs arbeid. For eksempel hvordan en kvinnes hår tvinnes inn i grenene på et tre. Personer smelter sammen i Kyss. Faktisk smelter de ikke bare i hverandre, men også i materialet i seg selv – du kan se trestrukturen som formelig flyter i personene. Energiske penselstrøk kommer frem i Solen, og gjør at noe som er usynlig, kommer vakkert til syne.

Symbolistmalerne mente at kunst skulle reflektere følelser eller idéer heller enn rene presentasjoner av naturen og verden. Munchs helt spesielle personlige stil, blir ofte referert til som symbolsk naturalisme.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s