Miljø

rFoto av skrikene

Her er noen tips til hvor du kan finne informasjon om miljøet, og hva hver og en av oss kan bidra med:

På loop.no kan du lese om resirkulering og kildesortering. Der finner du også et bildearkiv relatert til avfall, kildesortering og gjenvinning, og en fin oversikt på Loopedia. På LOOP Miljøskole ligger det mange relevante filmer, og du kan lære om avfallspyramiden.

På Salaby kan barneskoleelver lære om naturvern, se filmer om panting og resirkulering.

På Miljøstatus‘ sider kan du finne informasjon om avfall, gjenvinning og returordninger.

På Miljøstautskartet kan du finne kartfestet informasjon om mange miljøtema. Sjekk miljøet der du er!

På Grønn Hverdag kan du lese om kildesortering, hvor mye som kastes, og hvorfor det er viktig å resirkulere. Du finner info om bl.a. glass, metall, plast, drikkekartong, papir, farglig avfall, elektronisk avfall, matavfall og panting. Resirk har også info om panting av bokser og flasker.

På ndla.no (Nasjonal Digital Læringsarena) finner du informasjon om valg du kan gjøre som forbruker – om å bruke ting lenger, om å bruke ting om igjen, om sortering og resirkulering. Du kan lese om bærekraftig utviklingøkonogisk fotavtrykk og hvordan mennesker påvirker og endrer naturen, og mye mer.

Hos Naturvernforbundet kan du lese om tips til en mer miljøvennlig hverdag.

Her kan du lese om elektronisk avfall: MiljødirektoratetLOOP, og litt om reglene for behandling av elektrisk og elektronisk avfall finner du her.

Her kan du lese om plast i havet: NaturvernforbundetMiljøstatus og Norsk Polarinstitutt. Her finner du tips til strandrydding. Og her er link til filmen Midway om plast i havet, laget av Chris Jordan.

Det ligger linker til engelske nettsider under www.thescreamfromnature.comEcoYou.

Send gjerne tips til gode lenker til scream@thescreamfromnature.com, så sprer vi det videre!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s