Om prosjektet

 

Skriket fra naturen er et miljørelatert kunstprosjekt som ønsker å øke bevisstheten om forholdet mellom mennesker og natur. Prosjektet er en samtidstolkning av Edvard Munchs mesterverk Skrik, der det angstfylte ansiktet gjenskapes i stort format ute i naturen.

Norway Cup event Photo Tommaso Bonaventura

Munch skrev selv flere tekster om Skrik, blant annet ”Jeg følte det gikk et stort uendelig skrik gjennom naturen”. I dag, over 100 år senere, er det et annet ”skrik” vi hører fra naturen; tørke, flom, ekstremvær, smeltende isbreer og  utryddelse av arter er bare noen av utfordringene verden står ovenfor.

Prosjektet er positivt vinklet – det vifter ikke med pekefingeren, men skal vise at alle kan gjøre noe: ved å resirkulere, ved å forbruke mindre og smartere, og ved å lage skrik-formasjoner for å skape oppmerksomhet og bevissthet.

Skriket fra naturen er initiert av billedkunstner Lise Wulff, og utviklet i samarbeid med Bellona og Pure CSR. Prosjektet er innlemmet i det offisielle programmet til Munch150; feiringen av Edvard Munchs 150-årsdag. UNEP er en samarbeidspartner. PanStudios er prosjektets digitale mediapartner. Prosjektet har flere samarbeidspartnere i forhold til skolen: Salaby, Pangeas miljøfond og Den Naturlige Skolesekken og har fått viktig støtte fra Sparebankstiftelsen DNB, Utenriksdepartementet, Miljøverndepartementet og Oslo Kommune Kulturetaten.

Skriket fra naturen har favnet bredt, og mange har deltatt over hele verden. Her deltar HKH Kronprins Haakon og tidligere utviklingsminister Heikki Holmås sammen med kunstner Lise Wulff. Dette var under et høynivåmøte om energi. Da passet det fint å lage et Skrik fra naturen av plastposer fylt med vann; Vann er en viktig fornybar energiressurs, mens plast i havet er et stort og økende problem.

Wulff_Holmås_Crown Prince_Cred PiStudios

Under den flotte Munch150-utstillingen som ble vist på Munchmuseet og Nasjonalgalleriet fra juni til oktober 2013, ble prosjektet vist på skjerm i 1. etg på Nasjonalgalleriet. Etter hvert som folks egne Skrik fra naturen ble sendt inn til scream@thescreamfromnature.com, ble bildene lagt til filmen. Så den ble stadig lenger! Her kan du se siste versjon >>

Her kan du lese mer om prosjektet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s