Fåset skole 3. trinn: Helt korka

IMG_7546 kopi

Hva er Skriket laget av? Skrukorker av melkekartonger

Hvorfor valgte dere dette materialet? Alle drikker melk på skolen fra små kartonger. Vi tenkte vi kunne bruke korkene. Først tenkte vi at vi kunne lime dem fast i hverandre. Men syntes ikke det var noen god idé ettersom det gikk mye lim. Så brukte vi ståltråd. Vi synes skriket minner oss om at hver av oss skaper hver dag litt søppel: det kan bli veldig mye etter hvert.

Hva gjorde dere med Skriket etterpå? Skriket skal på felles utstilling på skola. Etter det skal det henge i kunst- og håndverkslokalet.

Hva har dere lært? Når alle på skolen drikker en kartong med melk hver dag de er på skolen i løpet av ei uke, så blir det til sammen 206 tomme melkekartonger. Bare på en måned vil det bli 824 melkekartonger! Vi har jobbet med oppgavene i Salaby. Vi har lært om Munch og hans mest kjente malerier.

 

Fåset skole 4. trinn: Bølgepapp

IMG_7537 kopi

Hva er Skriket laget av? Bølgepapp

Hvorfor valgte dere dette materialet? Vi ville lage noe av bølgepapp. Det er et fint materiale å jobbe med. Det finnes mye av det! vi spurte en butikk og de hadde veldig mye. Det er miljøvennlig å lage ting av gjenbruksmaterialer.

Hva gjorde dere med Skriket etterpå? Skrik skal først stå på utstilling på skolen. Senere vet vi ennå ikke en bra plass. Det må i alle fall være en plass hvor folk kan sette pris på den og at alle ser den!

Hva har dere lært? Vi har lært mye om Munch. Vi har vært på Salaby. Vi har lært om gjenvinning og sortering av papp, kartong, metall, glass, noe vi alle kan være med på. Vi har også lært om anre designere og kunstnere som bruker gjennvinningsmaterialer i møbler og kunst, blant annet stolen wiggle fra Gehry og møblene til Janos Terbe.

Fåset skole, 5.-7. trinn: Sko, sko, sko

SONY DSC

Hva er Skriket laget av? Sko, tau og baller

Hvorfor valgte dere dette materialet? Vi valgte sko fordi vi fant ut at ingen av oss hadde bare ett skopar. Vi hadde fotballsko, vintersko, sommerkso, gymsko, støvletter, slalomsko, skisko,m.m. Dessuten ahdde vi også flere par av samme sort sko. Det ble mange sko! Vi diskuterte også om vi virkelig trengte så mange sko. Vi diskuterte videre forbruk og om vi egentlig trenger alle de tingene rundt oss.

Hva gjorde dere med Skriket etterpå? Det skal på felles utstilling på skolen. Etter det skal de nok hengei kunst- og håndversklokalet.

Hva har dere lært? Vi har lært om forbruk og at vi er en del av et forbrukersamfunn. Vi har lært at vi heller bør tenke oss om flere ganger før vi kjøper noe nytt; trenger vi det virkelig? vi har sett filmene av Munch på Salaby og lært om hans liv og maleriene hans.

SONY DSC SONY DSC

Fåset skole, 5.-7. trinn

IMG_7525 kopi

Hva er Skriket laget av? Utrevede stykker papir av blader

Hvorfor valgte dere dette materialet? Vi hadde mange blader med fine farger og ville lage Skrik av det. Det er gjenbruk av materialer.

Hva gjorde dere med Skriket etterpå? Det skal stilles ut med de andre Skrik-bildene. Deretter skal det stilles ut i kunst og håndverkslokalet.

Hva har dere lært? Vi har lært om Munch; hans liv og bilder. Vi har sett filmene på Salaby. Vi har også lært litt om kunstnerne som man kan finne igjen i bildet vårt; Håkon Bleken og Bjarne Melgaard. Vi har også studert bildene til James Grey, som også bruker blader i sine bilder. Vi har lært om gjenvinning av papir.

IMG_7539 kopi

Marienlyst skole 6B: “Søplehue”

Bilde 8 kopi

Hva er Skriket laget av? Søppel som vi fant på og i nærheten av skolen vår.

Tittel?  «Marienlyst søplehue»

Hvorfor valgte dere dette materialet? Fordi vi ser hver dag hvor mye søppel som fins rundt skolen når vi går til og fra, og når vi er ute i friminuttene. Det kan være farlig for barn å plukke det opp, så vi ville plukke det først. Dessuten er det vi som er fremtidens voksne, og det er nyttig å vise seg selv og andre hvor mye søppel det faktisk finnes på et så lite område. Mye av det er skjult for oss også. Vi ville bevise at det er viktig å begynne å tenke mer på naturen.

Hva gjorde dere med ”Skriket” etterpå? Kildesorterte avfallet, og stilte ut bilder av  prosessen og resultatet på skolens monitorer.

Hva har dere lært? At det var mye mer forsøpling enn vi trodde. Vi har funnet ut at det er mest sigarettsneiper og snus (og dessuten har vi funnet ut hvor ungdomsskoleelevene smugrøyker). Mye søppel er skjult bak busker og liknende, og at det bare er latskap å forsøple så mye i Oslo og Norge, for det er ikke så langt til nærmeste søppelkasse eller miljøstasjon.

Bilde 3 kopi

Kolbotn skole 4. trinn: Metall med mer

DSC_5282 kopi

Hva er Skriket laget av? 1.400 tomme t-lysholdere!

Hvorfor valgte dere dette materialet? Mange kaster brukte t-lysholdere rett i vanlig søppel, men metall kan gjenvinnes og brukes på nytt.

Hva gjorde dere med Skriket etterpå? Vi ryddet metallet opp og ga det til gjenvinning for metall.

Hva har dere lært? Vi har lært at t-lysholdere er av metall og kan derfor resirkuleres og brukes på nytt.

Elevene ble så ivrige at de lagde flere andre Skrik også:

1DSC_5272 kopi 1DSC_5277 kopi 1DSC_5284 kopi 1DSC_5288 kopi

 

Velledalen Montessoriskule 5.-7.trinn

DSC_0351 kopi

Hva er Skriket laget av? Hermetikkbokser

Hvorfor valgte dere dette materialet? Her i kommunen er det innsamling og sortering av hermetikkboksar. Men mange born veit ikkje kva som skjer vidare med desse. Her blir dei meir bevisste på kva det er vi menneske kastar av søppel, og dei blir meir bevisste på gjenbruk og kva andre ting hermetikkbokser kan brukast til.

Hva gjorde dere med Skriket etterpå? Vi laga lykter. Vi malte boksane og laga hol med mønster.

Hva har dere lært? Vi har snakka om og kikka på kva mengder søppel vi menneska hiv frå oss. Vi har diskutert tema gjenbruk og resirkulering. Vi fann ut at hermetikk kan brukast til mykje rart. Men vi har lyst til å lage lykter og musikkinstrument av dei.

1DSC_0353 kopi 1DSC_0355 kopi 1DSC_0361 kopi 1DSC_0369 kopi

 

Velledalen Montessoriskule: Nyttig Skrik!

027Hva er Skrik laget av? Gamle sengeklede og gardiner

Hvorfor valgte dere dette materialet? Vi valgte materiale utfrå nytte. Vi har ein ny skule med fire garderober, og prøver å halde orden og ta vare på skulen vår. Difor såg vi at vi trengte posar til å ha gymskoa våre i. I staden for å kjøpe posar valgte vi å ha ei innsamling av gamle sengeklede og gardiner, og gjere dette til eit gjenbruksprosjekt i kunst&håpndverk. Plassering av “Skriket” på fotballbana skal illustrere arena for bruken av det nye produktet.

Hva gjorde dere med Skriket etterpå? Alle elevane fra 1.-7. klasse fekk velge ut sitt stoff, og sy sin eigen skopose med maskin!

Hva har dere lært? Vi har lært om gjenbruk av tesktil, snakka om korleis du nytta omsying som ein del av vanleg “husmorpraksis” tidlegare, når mor sin kjole vart omsydd til kåpe eller 17. mai klede til dotra. Vi har fått lære enkel saum på symaskin, gått øving i å rite mønster og klippe.

041

Mellomnes skole 5. trinn: PlastSkrik

Hva er Skriket laget av? Plastkorker fra melkekartongene vi drikker i lunsjen.

1IMG_0937 kopi

Hvorfor valgte dere dette materialet? Fordi det blir mye plast av alle kartongene hver dag. Hele skolen samlet korker for oss før vi lagde Skriket.

Hva gjorde dere med Skriket etterpå? Det lå litt i skolegården så flere fikk se, så ryddet vi opp.

Hva har dere lært? VI har lært om problemene med masse plast i havet.

3IMG_0897 kopi 5IMG_0902 kopi